Generalforsamling 06.02.18


Generalforsamling d. 2. februar 2018

Generalforsamling Give cykelklub 06.02.2018 kl. 19.00

1. Valg af dirigent.

Tom Møller bliver spurgt – og valgt

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formand Kurt Gjødsbøl. I punktform:

 • Sæsonstart 26-3-2017 –afsluttende med suppe på Give Camping. Spurtvindere 1-2-3 blev Heino Skovbjerg, Morten Nørtoft , Kjeld Rye
 • Fællestræning i Thyregod , efterfulgt af en tur i svømmehal , og fællesspisning.
 • 30-4 Munkebjergtur , med rigtig  god service på toppen , sponseret af cykelsmeden Peter Hansen og Elin.
 • 6-5  Grindstedløbet med 33 deltagerer
 • 14-5  Grejsdalsløbet med 36 deltagerer
 • 7-11/6  tur til Harzen med 24 deltagerer
 • Sommerafslutning hos Torben Rasmussen, med pølser på grillen og kolde øl og vand.
 • 23-9  enkeltstart  med 48 deltagere .
 • Ved sidste generalforsamling blev Hanne Bork  valgt ind i bestyrelsen , med det store mål at få flere piger/damer med ud på cyklen . Det har hun så fuldt levet op til med 13 nye i 2017 –
 • 3-9  Licensløb i Vonge , for første gang i klubbens historie. Nøgle- ordene inden var: sikkerhed , god oplevelse , god økonomi.
 • Vintertræning med spinning og MTB , det har dog været lidt sløjt med deltagerer til MTB.
 • 5 ryttere har været på kaptajn kursus.

Vi er ikke en godkendt folkeoplysende forening, da vores vedtægter er mangelfulde , dette vil blive ændret. Der er på generalforsam-lingen fremlagt forslag til nye vedtægter .
Vi er pr 31 -12 -2107:  105 medlemmer .
En stor tak til alle.

3. Fremlægning af det reviderede årsregnskab(kalenderåret) af kasser Torben Rasmussen.

Fremlæggelse, og gennemgang af regnskab 2017, samt fremlæggelse af budget for 2018 .
Begge dele bliver godkendt.

Jan Sandholm fremhæver at pengene fra Team Give Elementer skyldes en stor indsats af Kim Thomsen.

4. Behandling af indkomne forslag – ifølge dagspressen.

 • Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen ( for at opfylde lovgivningen fra Vejle Kommune omkring folkeoplysende forening ) – Hanne Bork

Hanne gennemgår de nye vedtægter, som også bliver vedtaget.

 • Forslag til at undlade at abonnere på cykelbladet i et år (fra bestyrelsen) – Kurt Gjødsbøl

Cykelbladels behov og interesse blev vendt, og det besluttedes at melde det fra. I første omgang et år.

 • Forslag til nedsættelse af jubilæumsudvalg fra bestyrelsen – Kurt Gjødsbøl

Det bliver besluttet at nedsætte et udvalg , og udvalget består af medlemmerne Tom Møller ; Nina  Rasmussen ; Troels Andersen ; ungdom og Licensudvalg finder det 4 medlem.

 • Forslag til startsted for træning onsdag og søndag fra bestyrelsen, herunder orientering omkring GISK (Kurt)

Startsted i 2018  bliver fra Camping pladsen  .

Kurt orienterer omkring medlemskab af GISK .

Jan Sandholm  peger på vigtigheden at være en del af dette fra starten  af .

5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent for 2019  – voksne 600 . ungdom 400

6. Valg af bestyrelse.

Torben Rasmussen og Bjarne Jørgensen er på valg og ønsker ikke genvalg

Brian Sandfeld har meldt sig som afløser for Torben på kasserposten. Brian Sandfeld bliver valgt .

Anders Brun melder sig som ny medlem af bestyrelsen , og bliver valgt ind.

7. Valg af suppleanter.

David Sørensen og Keld Garsdal bliver genvalgt

8. Valg af revisor.

Erling Lund bliver genvalgt .

9. Eventuelt.

 • Indlæg fra Ungdoms- og licensudvalg ved Jan Sandholm

Jan sandholm orienterer om det nye tiltag i ungdoms og Licensudvalg .

Kopi vedlægges .

 • Indlæg omkring træningstur 13-15. april 2018  – Bjarne Jørgensen

Bjarne orienterer kort om klubbens træningstur til sydfyn

 • Indlæg fra Bestyrelsen – hvad sker der i 2018 + hvad vil bestyrelsen arbejde på i 2018 – Kurt Gjødsbøl

Kurt hilser pænt af for god ro og orden , og hilser pænt af med de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer.